NÜVƏDİ--KƏNDİM, BAKI--ŞƏHƏRİM...

Əli Vəlioğlu.

Nüvədim mənim. Şəhərdə kənd xəcaləti. Min bir rəngli, min bir ilməli, naxışlı xatirələrim mənim.
Doğulduğum, boyatdığım, böyüdüyüm ana Vətənim. Körpəliyim, uşaqlığım, atalı-analı dünyam mənim. İstisi doğma, soyuğu doğma kəndim-Nüvədim.

Ardını oxu...

V.Çaparidze: Dedilər ki,yoldaşlarınızı Hindistana göndərirlər

Tarixçilərimiz Stepan Şaumyanın  öldürülüb-öldürülmədiyi barədə yekdil rəyə gələ bilmirlər .
   Fikir ayrılığının yaranması səbəbsiz deyil.Bəzi tarixçilər hesab  edir ki,daşnak lideri Stepan  Şaumyan 26 Bakı komissarları ilə eyni vaxtda - 1918-ci il sentyabrın 20-də güllələnib.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Tarix İnstitutu və  onun rəhbərliyi isə  hesab edir ki,Şaumyan Ağcaqum çölündə  öldürülməyib.O, Hindistana gedib , uzun  illər orda yaşayıb və elə orada dəfn edilib.
   Maraqlıdır ki,Şaumyanin taleyində Hindistan  "izi" haradan qaynaqlanıb? Bu ehtimal necə yaranıb?

Ardını oxu...

KƏNDİMİZİN QOCALARI

Eli_Velioglu.jpg
Əli Vəlioğlu

Uşaq idik. Boy atdıq. Yavaş-yavaş cavanlaşdıq. Kəndimizi yaşlılarla, dünyagörmüş qocalarla dolu gördük. Elimizin sözü-söhbəti idilər. Keçmişlərdən danışan, gələcəkdən xəbər verən, inamımız, güvəncimiz, məsləhət, nəsihət və ümid yerimiz idi onlar. Kəndin toyunun da, yasının da ağası, sevincinin, faciəsinin də arxa-dayağı olan qocalar - elin bütün ağrısına-acısına sinə gərən, şənliyinə toy-düyününə çiyin verən qocalar. Birgə durub, birgə oturardlar. Dərdləri bir, söhbətləri bir olardı. Nüvədinin Məscid düzündə, anbarın qabağındakı Niftəli Bəyin köşgünün batmış damının divarı üstündə axşam edərdilər günlərini. Uşaq vaxtı da, cavanlıq dövrümüzdə də biz də tay-tuş kimi onlara qoşular, şirin söhbətlərindən doymazdıq, nahar, axşam yeməyi yadımıza düşməzdi sanki.

Ardını oxu...

Yük maşınının sürücüsü Heydər Əliyevə nə demışdı?

 H_A.jpg Əliyevi  hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün göstərilən yöndəmsiz   cəhdlər yalnız Əliyevi  hakimiyyətə  yaxınlaşdırırdı.
    Bakıda onu  qeydiyyata  götürməkdın  imtina edilməsi, əlbəttə, Heydər  Əliyevə  ağır  bir  yara  vurdu.Bu yara  hələ  uzun  müddət sızlamış və  qaysaq bağlamamışdı .Şəhərdə nəhəng tikinti işlərində bu qədər  qüvvə və vaxt sərf  etmış, şəhərin yenidən qurlumasınının  təşəbbüsçüsü  olmuş, üstəlik, bu  yenidənqurmanın  planını Moskvada saysız - hesabsız nazirliklərdə  bəyəndirmək  üçün olmazın  əziyyətlər çəkmiş  bir  çəxsin  ən kiçik  mənzildə  belə  yaşamağına razılıq verməmişdilər.Şəhərin on mikraaroyununda və Əhmədli adlanan cox  böyük yaşayış  massivində onun  üçün  mənzil  tapılmamışdı.

Ardını oxu...

1 -dən səhifə 3

Əlaqəli xəbərlər